Algemene informatie Project Geheugen van Drenthe

logo

Project Geheugen van Drenthe, brengt Drentse geschiedenis in beeld. Het Drentse land zit vol geschiedenis. Denk aan het Balloërveld met haar grafheuvels en vlakbij het hunebed van Loon. Denk aan de esdorpen, met oeroude boerderijen, brinken en kerken. Denk aan de kanalen en de lintbebouwing in het veenkoloniaal gebied. Maar denk bijvoorbeeld ook aan sporen van de Tweede Wereldoorlog of aan de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Over al dit zichtbare, en soms ook onzichtbare erfgoed is veel informatie beschikbaar. Op tal van websites, in kleine tot zeer omvangrijke databases, in artikelen en boeken is veel te vinden. Toch heeft de Drent, en ook de toerist, nog te weinig weet van dit erfgoed. De beschikbare informatie is te versnipperd, vaak niet gekoppeld aan locaties, en vaak ook nog niet verrijkt met verhalen van de mensen zelf.

Het project Geheugen van Drenthe wil hierin verandering brengen. Het Drents Archief en het Drentse Landschap hebben de handen ineen geslagen om – op verzoek van de provincie Drenthe – het Drentse erfgoed beter toegankelijk te maken voor het brede publiek en er steeds meer mensen bij te betrekken. Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe sloten zich ook aan vanuit hun ambitie om erfgoed in te zetten bij de promotie van Drenthe.

Focus op twee doelgroepen: toeristische sector en eigen inwoners
Het project richt zich op twee doelgroepen. Aan de ene kant wordt de toeristische sector bediend met een bundeling en selectie van informatie. Wat zijn nu de meest aantrekkelijke erfgoedlocaties en wat voor informatie is daarover beschikbaar? Met een verrijkte Digitale Drentse Encyclopedie en met zogenaamde Locatiedossiers kunnen bijvoorbeeld campinghouders maar ook instanties als Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe straks heel eenvoudig erfgoedinformatie inzetten richting toeristen en dagjesmensen. De digitale locatiedossiers worden opgebouwd met tekst, beeldmateriaal en informatie over routes en gidsen in de buurt. Hiermee kunnen marketingcampagnes, folders, websites, maar ook publieksactiviteiten of nieuw te maken routes van inhoud worden voorzien. Aan de achterkant, de digitale infrastructuur, wordt een zogenaamde aggregator ingezet. Deze kan informatie trekken uit tal van Drentse maar ook landelijke databases op het gebied van archieven, musea, bibliotheken, archeologie, monumentenzorg en landschap en deze informatie op nieuwe manieren, gebundeld, aanbieden aan de gebruiker.

Aan de andere kant richt Geheugen van Drenthe zich op de eigen inwoners. Binnen het concept Historische Werkplaats wordt getracht om zoveel mogelijk mensen actief met Drents erfgoed bezig te laten zijn. Zo kan het een bijzondere meerwaarde hebben wanneer er rond belangrijke erfgoedlocaties samenwerking ontstaat tussen lokale partijen als beheerders, historische verenigingen, musea, gidsen en horecaondernemers.
Bij veel mensen, zoals bij leden van historische verenigingen, is veel kennis aanwezig waarmee bestaande databases verrijkt kunnen worden. Ook persoonlijke verhalen zijn van belang om te bewaren en geven vaak een bijzondere belevingswaarde aan ons erfgoed.
Binnen het project wordt ook aandacht besteed aan de stimulering van geschiedbeoefening. Zo werd in 2014 een bijeenkomst georganiseerd waar een grote groep experts zich boog over de vraag waar zich nog leemten in onze kennis van de Drentse geschiedenis bevinden. Dit resulteerde in een Inspiratielijst, een lijst van onderwerpen en thema’s waar studenten maar ook amateurhistorici inspiratie uit kunnen putten voor nieuw onderzoek. De lijst is te vinden op deze website. In 2015 werd een bijeenkomst rond immaterieel erfgoed georganiseerd.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Geheugen van Drenthe? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.