Traditie doorgeven aan de volgende generatie van belang

KerssiesnieuwsbriefAan het woord: Albert Kerssies, voorzitter van de Stichting Behoud Drentse Schaapskudden. Kerssies was vorig jaar mei aanwezig bij de inspiratiemiddag over Immaterieel erfgoed. De dag stond in het teken van Drentse tradities en rituelen en Kerssies vertelde over het belang van de Drentse Schaapskudden. Wat is het leuk om nu te kunnen melden dat sinds oktober 2015 de gescheperde schaapskuddes zijn toegevoegd aan de UNESCO-lijst van nationaal immaterieel erfgoed. 

 

Uiteraard is Kerssies content met deze erkenning. "Het is goed dat deze traditie nu nog volop leeft en wordt doorgegeven aan volgende generaties." De erfgoedstatus is de waardering voor een traditie die al jaren bestaat. Al ruim 900 jaar lopen er schaapskuddes rond in Drenthe. Als sinds het bestaan van het esdorpenlandschap. De kudden waren eigendom van de boeren, die gezamenlijk een herder aanstelden om dagelijks met schapen de heide op te trekken. De samenstelling van de UNESCO-lijst wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). De Nationale Inventaris kent inmiddels al meer dan tachtig tradities.

Signaal gegeven richting maatschappij en politiek
Wat levert deze erkenning de Stichting precies op? Kerssies vertelt dat er met de erfgoedstatus een signaal is afgegeven richting de maatschappij en de politiek. De erfgoedstatus en het belang van het doorgeven van tradities wordt onderkend door Provincie Drenthe. De Stichting Behoud Drentse Schaapskudden heeft zelfs steun gerkegen van de Provincie om de plek op de nationale erfgoedlijst te verkrijgen.

Meer zoeken naar samenwerking en afstemming
Niet alleen extra aandacht voor het behoud van de 'levende traditie' Drentse Schaapskuddes is het gevolg van de plaatsing op de erfgoedlijst. Bovendien is de Stichting momenteel bezig om te zorgen dat de inverdien capaciteit wordt verbeterd. Het is belangrijk dat er gezorgd wordt voor nieuwe bestuurders en vrijwilligers om deze traditie te behouden. Daarvoor heeft de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes ook al plannen, vertelt de voorzitter. De kuddes in Drenthe gaan meer samenwerken en de evenementen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

Albert Kerssies
Voorzitter Behoud Drentse Schaapskudden

Kerssies schaapskuddes nieuwbrief

Foto: Schaapkuddedag Orvelte 29 oktober 2015